Saeta Comunicació Saeta Comunicació

Identitat corporativa per a l’EOI de la Ribera d’Ebre

Una nova identitat corporativa per a l’Escola

L’Escola Oficial d’Idiomes Ribera d’Ebre dóna servei a alumnes de totes les edats, provinents no només de la comarca sinó d’una zona més àmplia. La seva ubicació geogràfica és doncs un tret distintiu i propi dins del conjunt de la xarxa de les EOI. El riu Ebre és el principal eix vertebrador de la zona a la que l’EOI Ribera d’Ebre dóna servei i el motiu amb què s’ha basat la identitat corporativa de l’escola.

MC_EOI_1

Gràficament, les sigles que formen el logotip, s’han resolt com un recorregut fluid que representa el curs del riu. La construcció de les lletres amb les seves formes corbes, s’assimila visualment als revolts i meandres tan característics del riu al seu pas per la comarca. En l’elecció del principal color corporatiu s’ha tingut en compte, a més dels motius tècnics, aquesta coherència amb el cromatisme fluvial.

MC_EOI_2

Per altra banda, en la composició del conjunt de la marca, s’ha volgut mantenir la importància del text secundari “Ribera d’Ebre”, per tal de posar èmfasi d’aquesta distinció geogràfica envers altres escoles amb les mateixes sigles.

MC_EOI_3

Campanya “Yes, oui EOI”

Aquesta campanya de l’EOI de la Ribera d’Ebre té com a finalitat la promoció dels cursos de l’escola, amb especial èmfasi als cursos de francès. Va dirigida a un target universal (des de joves fins a la tercera edat, sense distinció de sexes), de les comarques de la Ribera d’Ebre i voltants. Es realitzarà de forma paral·lela al llançament de la seva nova imatge corporativa, abans de l’inici del curs 2015/2016, i els principals suports que s’utilitzaran seran offline (cartelleria i flyers)

MC_EOI_5

A partir del brainstorming realitzat entorn d’aquesta campanya, es van realitzar 10 propostes. L’equip de l’EOI va escollir aquesta, basada en el llenguatge, un joc sonor basat en els dos idiomes que es volen promocionar. El principal motiu és el claim: “YES, OUI, EOI”. Comprèn l’expressió positiva “sí” en els dos idiomes, i inclou “EOI” tancant l’eslògan, que produeix una sonoritat interessant i fàcil de recordar. Aquest és el principal objectiu: la retentiva de la campanya. En una frase senzilla queden definits els dos idiomes i el lloc on aprendre’ls.

MC_EOI_4

En prendre el propi eslògan tot el protagonisme de la campanya, s’ha presentat amb un interessant treball de lettering per fer-lo visualment impactant i atractiu. Per recolzar aquest protagonisme del text, i en coherència amb el llançament paral·lel de la nova imatge de l’escola, la campanya utilitza únicament el color corporatiu.

MC_EOI_6

MC_EOI_7

 

 

 

 

Comparteix :

Més Posts

Deixa un comentari

'; dynamic_sidebar('footer-widgets'); echo '
'; } ?>