Saeta Comunicació Saeta Comunicació

Consultoria en disseny

Una auditoria en disseny proporciona una avaluació objectiva de la imatge gràfica que una empresa transmet per promocionar el seu negoci. En molts casos, el propi empresari té una idea molt clara de quina és la identitat i els atributs que vol transmetre del seu negoci, però freqüentment no troba la manera d’executar plàsticament aquesta imatge. Segurament, amb bona voluntat, ha intentat fer algun intent de marca, o l’ha encarregat a una persona propera, sense obtenir el resultat desitjat.

En aquests casos, una solució ràpida i eficaç és sol·licitar una auditoria a professionals del disseny de marca, de forma que el client tingui un paper actiu en la definició de la seva marca, amb la seguretat de que la seva idea es traduirà formalment en la imatge que busca.

En primer lloc, en cas que l’empresa tingui una identitat corporativa prèvia, cal analitzar la coherència del disseny amb la realitat de l’empresa i l’eficàcia de les accions publicitàries prèvies respecte al missatge que vol transmetre. Un cop analitzats detalladament tots els elements de comunicació, es poden suggerir solucions per millorar l’eficàcia del disseny i aconseguir una identitat gràfica sòlida que representi realment l’empresa.

Una sessió de consultoria no es cenyeix només a aspectes teòrics, també permet treballar sobre el material que aporta el client amb els recursos necessaris. Un esbós aportat pel client es pot treballar amb els programes adequats i realitzar proves in situ. D’aquesta manera, colze a colze amb l’equip de disseny, el client pot ser part activa de la configuració de la seva marca.

Com a exemple, presentem la marca realitzada per a una empresa de nova creació, Teipro. El client, enginyer industrial emprenedor, tenia una idea definida de la imatge que volia transmetre però es trobava amb problemes per formalitzar-la. A partir de les proves que havia realitzat, l’equip va definir la marca tenint en compte, més enllà de les directrius conceptuals marcades en el brief, aspectes tècnics com l’adequació de les tipografies, el color, la reductibilitat, etc.

mockup-teipro-04

El resultat és una marca que respon a les característiques que defineixen l’empresa i formalment correcta. És un bon exemple de que recórrer a una auditoria en disseny pot aportar solucions efectives, evitant també moltes temptatives que no donen resultats, i sobretot estalviant temps.

mockup-teipro-03
mockup-teipro-02

Comparteix :

Més Posts

Deixa un comentari