Saeta Comunicació Saeta Comunicació

Els ponents: Ignasi Barrera i Núria Matheu

slider_jornada_2015-03 slider_jornada_2015-04

En l’equip multidisciplinari que conforma Saeta Comunicació, Ignasi Barrera i Núria Matheu som els responsables de l’àrea de Disseny. Ambdós llicenciats en Belles Arts, tenim una visió àmplia del disseny dins del conjunt de disciplines que conformen la comunicació visual.

Per la naturalesa del nostre estudi, una agència de comunicació global ubicada a les Terres de l’Ebre, els encàrrecs que ens arriben són sorprenentment variats. Cada empresa té unes necessitats de comunicació específiques, que fan que els nostres projectes siguin igualment variats i personalitzats.

Així ens podem trobar treballant en una imatge corporativa, i alhora amb un packaging. Amb la retolació d’una flota de vehicles i alhora amb una campanya puntual, amb la seva cartelleria, estratègia de difusió online, anuncis de premsa i ràdio, i peces de publicitat efímera. O bé amb un restyling de marca i alhora amb la senyalètica d’algun espai o comerç. O amb un catàleg i alhora amb una pàgina web…

Cada projecte és doncs un repte des del brief inicial fins que les peces es troben en el seu destí. I mai hi ha dos projectes iguals per les variades necessitats de les empreses que precisen els nostres serveis. Això fa que en la nostra feina l’aprenentatge formi part del dia a dia, buscant noves maneres de fer i solucions creatives per a cada projecte. Encara que la metodologia sigui sòlida, i els passos a seguir estiguin perfectament establerts, cada projecte ens obliga a satisfer unes especificitats pròpies i úniques.

Dins d’aquesta heterogeneïtat de projectes i peces resultants, sempre hi ha un fil conductor que unifica tots els processos: La cohesió entre totes les accions de comunicació d’una empresa. L’objectiu primordial del departament gràfic de Saeta és que, sigui quin sigui el suport o mitjà amb què una organització es mostra públicament al món, aquesta reflecteixi una imatge impecablement coherent amb els valors i característiques de la marca, prèviament delimitades per l’estratègia de màrqueting.

En el nostre dia a dia intentem fer també pedagogia del nostre ofici, ja que la comunicació visual és un camp extensíssim i complex. Freqüentment entra al despatx un client en busca d’un “logo”, per exemple. A través de la participació en totes les fases del seu projecte, aquest client comprèn que el logotip és només una petita part del procés de creació de la seva marca, i que en finalitzar el projecte no tindrà un simple logotip, sinó una identitat corporativa sòlida des de la seva base, i que representarà els valors de la seva empresa a llarg termini.

P1300135

Foto: Irene López.

Tota la informació de la Jornada Professional aquí.

Comparteix :

Més Posts

Deixa un comentari