Saeta Comunicació Saeta Comunicació

Abaco

El restyling de la marca Abaco necessitava millorar aspectes de lectura i de coherència corporativa.

abaco1

Per aconseguir aquestes millores es van fer els següents canvis: es va eliminar el perfil blanc. Es va reduir la mida de la “A” inicial i es va invertir el subratllat, pel que el logotip queda molt més compensat. També es va tancar la “a” minúscula i i es va simplificar la “c” i la “o” per millorar la lectura de la paraula.

abaco2

En quant a la corporativa, era necessari unificar criteris cromàtics i d’aplicació de la marca. Se li va donar un color concret, el Pantone Red 032, i la marca es va aplicar sobre una pastilla del mateix color. Així es va aconseguir més llegibilitat i jerarquització de la marca dins el disseny de les etiquetes.

abaco4

Amb la intenció de simplificar l’etiqueta al màxim, es va fugir de la il·lustració i la fotografia. La característica comú a tota la gamma és la ubicació del logotip Abaco, mantenint així la línia comunicativa en tots els productes, sense perdre la identitat, i per diferenciar cada categoria, es va optar per una tipografia manuscrita.

abaco3

Comparteix :

Més Projectes