Saeta Comunicació Saeta Comunicació

APG ASSESSORS

El treball realitzat per APG Assessors és molt complet i inclou el disseny de marca i el posterior redisseny.

Primerament es va crear una identitat corporativa que pretenia definir a la perfecció la seva imatge i filosofia. El disseny jugava amb les formes geomètriques i les sigles de la marca.

Però aquestes formes tenien una raó de ser, un significat: pretenien definir el tipus de treballs oferts per l’assessoria. Així doncs, el triangle representava un projecte fàcil, el quadrat un projecte mitjà i, finalment,el cercle, un de molt complex.

apg-01

Més endavant, es va actualitzar el disseny per fer-lo més modern i es va buscar fer-ne un que fóra minimalista. Per aquesta raó la tipografia va ser igual però es va canviar la distribució i es va buscar la verticalitat.

apg-02

Finalment, es va crear una marca especial que commemorava el 25è aniversari.

apg-03

Per a la correcta implantació d’aquesta identitat es van crear anuncis de premsa que tenien l’objectiu de fer arribar la nova imatge al públic.

Comparteix :

Més Projectes