Saeta Comunicació Saeta Comunicació

BIBLIOTECA MARCEL·LÍ DOMINGO

Identitat corporativa de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa

La identitat corporativa, és a dir, la creació d’una imatge gràfica és la primera acció que es va dur a terme per a la Biblioteca Marcelí Domingo.

biblioteca1

Però a més, es van dur a terme altres treballs, encara que el més destacable va ser la senyalística, que va ser reconeguda per la seva efectivitat i funcionalitat.

biblioteca2

Finalment, per a la correcta implantació de la imatge corporativa es va crear la papereria corporativa, element empresarial molt important per a garantir que la nova imatge s’implanti de manera correcta.

Comparteix :

Més Projectes