Saeta Comunicació Saeta Comunicació

Fundació Ferran

fundaciodrferran

La Fundació Dr. ferran és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la investigació biomèdica, i a promoure activitats relacionades amb les ciències de la salut en general.

fundaciodrferran2

La seva identitat gràfica havia de basar-se en algun element que representés la investigació científica. Fugint d’una imatge massa òbvia, es va aprofitar com a característica rellevant la repetició de la lletra F de les seves sigles, per representar dues circumferències que fan al·lusió als visors d’un microscopi. El color blau reforça aquesta relació amb l’àmbit sanitari. Es van realitzar diverses peces informatives, com ara displays i flyers, seguint la línia gràfica definida per a la Fundació.

fundaciodrferran1

Comparteix :

Més Projectes