Saeta Comunicació Saeta Comunicació

Mayo Consultors

 

mayo6

Mayo Consultors disposava d’una identitat gràfica prèvia que calia actualitzar. El contrast cromàtic (blau i gris) i la tipografia funcionaven, per tant es va optar per fer un redisseny, i redefinint els colors per tal d’evitar problemes d’aplicació de la marca. En la composició anterior el text “mayo” i “associats” gaudien de la mateixa jerarquia, i calia que “Mayo Consultors” predominés com un tot.

mayo3

Calia també fugir de les distorsions tipogràfiques, com la inversió de la “m”, i ajustar altres característiques com l’interlletratge. La marca final correspon a una correcta jerarquització i contrast de color, i és una composició neta i pensada per una correcta aplicació en suports molt variats.

mayo2

Coincidint amb el 25è aniversari, es realitzà també una logomarca commemmorativa, coherent amb la recent implantada imatge corporativa nova.

 

Comparteix :

Més Projectes