Saeta Comunicació Saeta Comunicació

[:ca]”ObreFàcil”: les ostres de MariscMediterrani que s’obren fàcilment[:en]”OpenEasy”: MariscMediterrani oysters that are easily opened[:es]”AbreFácil”: las ostras de MariscMediterrani que se abren fácilmente[:]

Anterior

[:ca]Us presentem un nou producte que acaba de sortir al mercat, de l’empresa ebrenca MariscMediterrani. Es tracta de la línia d’ostres “ObreFàcil”, que busca simplificar al màxim el procés d’obertura de les ostres, quelcom que sempre és delicat i complicat. L’empresa ens ha encarregat el cartell que us ensenyem, on volem destacar alguns aspectes. En primer lloc, la imatge principal i destacada d’una nena, amb l’objectiu clar que reforça el missatge de la simplicitat, la facilitat i l’absència de perills en el procés d’obertura de les ostres: i és que fins i tot una nena (o un nen), ho podria fer. En segon lloc, l’entorn on s’emmarca el cartell, es tracta d’un entorn natural i que busca reforçar al seu torn dos missatges: d’una banda, que ja no cal menjar les ostres sempre a casa o a restaurants, ni amb coberts especials… ara te les pots emportar sempre que vulguis; diguem que es deslocalitza el seu consum, i de l’altra, és un entorn natural, com la resta de productes de l’empresa. Y finalment, pel que fa a la gràfica, destacar la presència de la À amb un dels seus pals oberts, com a clara metàfora de la facilitat d’obertura del producte.

[:en]We present you with a new product that has just been released on the market, from the Terres de l’Ebre company MariscMediterrani. This is the “ObreFàcil” oyster line, which seeks to simplify the process of opening the oysters to the fullest, something that is always delicate and complicated. The company has commissioned the poster we are teaching to you, where we want to highlight some aspects. First of all, the main and outstanding image of a girl, with the clear objective that reinforces the message of simplicity, ease and absence of dangers in the process of opening the oysters: even a girl (or  boy) could do it. Secondly, the environment where the poster is framed, it is a natural environment that seeks to reinforce two messages as well: on the one hand, that it is no longer necessary to eat oysters always at home or in restaurants, nor with special cutlery… now you can take them whenever you want; let’s say it delocalizes its consumption; and on the other, it is a natural environment, like the rest of the company’s products. And finally, regarding the graph, highlight the presence of À with one of its open poles, as a clear metaphor of the ease of opening of the product.[:es]Os presentamos un nuevo producto que acaba de salir al mercado, de la empresa de las Terres de l’Ebbre MariscMediterrani. Se trata de la línea de ostras “abrefácil”, que busca simplificar al máximo el proceso de apertura de las ostras, algo que siempre es delicado y complicado. La empresa nos ha encargado el cartel que os enseñamos, donde queremos destacar algunos aspectos. En primer lugar, la imagen principal y destacada de una niña, con el objetivo claro de reforzar el mensaje de la simplicidad, la facilidad y la ausencia de peligros en el proceso de apertura de las ostras: y es que hasta incluso una niña (o un niño), lo podría hacer. En segundo lugar, el entorno donde se enmarca el cartel, se trata de un entorno natural y que busca reforzar a su vez dos mensajes: por un lado, que ya no es necesario comer las ostras siempre en casa o en restaurantes, ni con cubiertos especiales… ahora te las puedes llevar siempre que quieras; digamos que se deslocaliza su consum; y por otro, es un entorno natural, como el resto de productos de la empresa. Y finalmente, en cuanto a la gráfica, destacar la presencia de la À con uno de sus palos abiertos, como clara metáfora de la facilidad de apertura del producto.[:]

Anterior Comparteix :

Anterior
Anterior

Més Projectes