Saeta Comunicació Saeta Comunicació

Redisseny Packaging Salat

Aquest treball en vers a la marca Salat s’ha efectuat sense ànim de perdre l’essència. Tenint en compte que és una empresa que funciona des del 1910 i produeix oli des dels voltants del 1927.
Gràcies a la gran qualitat dels seus productes, van arribar a ser líders en els països de Centre i Sud d’Amèrica. El propietari de Salat el senyor Francesc Salat junt amb la família Ballester, família amb gran prestigi internacional en vers a comerç de l’oli, comptaven amb un gran vincle amistós. Cosa que va donar lloc a què l’empresa Joan Ballester Rosés, Successors, S.A.,a l’any 1982 comences a distribuir els olis Salat com a propietària, tenint sempre vigent el nom del seu amic i antic propietari de la marca Salat.

En aquest projecte realitzat per l’empresa Saeta hem intentat millorar el packaging de la marca Salat tenint en compte alguns aspectes a tractar en vers al restyling per garantir una millor visualització i llançament de la marca.

Resumim aquí les principals modificacions en els elements del disseny vigent.

LOGOTIP “SALAT”

Tenint en compte el principal problema comú que presenten els diferents packagins del logotip de la marca, cosa que desafavoreix en la percepció de coherència en el brading d’aquesta, hem optat per residenyar-lo unificant les diferents representacions de la marca en un únic logotip.
Preservant el ritme ascendent que produeix la disposició en diagonal de la marca, ja que gaudeix d’un alt grau de reconeixement en el públic. La S del logotip Salat ara es presenta més estilitzada i simplificada amb una proposta més diferent de l’original.

Entre els elements gràfics del producte trobem la decoració floral exterior i la greca amb sanefa floral. La decoració floral exterior representa una clara dificultat de lectura al superposar text a sobre de les formes florals del fons, ja que aquest li dona aspecte de desordre i aleatorietat. La millora d’aquest aspecte resideix en una reinterpretació de la decoració floral exterior més geometritzada per tal d’aconseguir una superfície més estable i amb un contrast més controlat.

En quant a la greca amb sanefa floral, els rectangles que enquadren la marca a la cara frontal del packaging, presenten una decoració que alterna una forma de fulla amb una forma de flor, en la majoria de casos en color negre i daurat. La dificultat resideix en l’excessiva decoració supèrflua, ja que aquest conviu amb la decoració floral exterior. Per tal de solucionar aquest aspecte les millores aportades han estat una geometrització dels elements que conformen la sanefa substituint l’actual flor i fulla per una oliva i una fulla d’olivera, que per si ja són elements més senzills, i que per tant conviurien més favorablement amb la resta de motius decoratius.

ALTRES ELEMENTS I TEXTOS:

A la resta de textos adherits a l’envàs com és la taula nutricional s’ha dut a terme una elecció de tipografies i ubicació dels textos que apareixen en el packaging, que es portarà a terme junt amb el restyling de la marca i els principals elements de l’etiquetatge, donarà prioritat a la llegibilitat i a la jerarquització de la informació. Però mantenint-ho en una direcció diagonal essent un element característic de la marca. Per tal de proporcionar una millor visualització de la taula nutricional s’ha neutralitzat l’impacte per part de la decoració floral exterior, així eliminant el fons floral i deixant una base blanca per on roman el text.

La gama dels colors que resten en els diferents envasos s’ha modificat utilitzant una base estàndard dels colors verd, roig i negre, cosa que redueix significativament la disbauxa respecte a l’ordre dels productes.

Comparteix :

Més Projectes