Saeta Comunicació Saeta Comunicació

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Identitat: DOBLE COLUMNA SL

NIF: B-43527498

Adreça postal: Av. Remolins, 24, 43500, Tortosa (TARRAGONA).

Telèfon: 977 58 80 32

Correu electrònic: info@doblecolumna.com

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A Doblecolumna SL, propietari del lloc web, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar: la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, atendre les seves consultes, així com l’enviament del nostre newsletter i comunicacions comercials sobre els nostres productes.

3. PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades es conservaran mentre vosté no ens sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part nostra són:

  • Execució d’un contracte o demanda de serveis: Prestació dels serveis sol·licitats
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials, atendre les seves consultes i rebre el nostre newsletter

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Persones o entitats directament relacionades amb el responsable (assessoria fiscal i comptable, bancs, proveïdors de serveis amb el degut contracte de prestació que prescriu l’article 28 RGPDUE. I instancies amb obligació legal.

6. TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS?

No estan previstes transferències de dades a tercers països (fora de l’espai comunitari).

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Doblecolumna S.L.. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Doblecolumna S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en l’adreça del propietari de la web.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a Doblecolumna S.L. procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).